Max Crowdfund

78 reviews uit 1 bron

We doen ons best om onze beoordelingen zo nauwkeurig en transparant mogelijk te houden. De tevredenheidsscore van 3.4 voor Max Crowdfund komt uit 78 recente beoordelingen, meestal van het afgelopen jaar. We halen deze beoordelingen van verschillende sites. We zorgen er steeds voor dat onze informatie up-to-date is, al kan het soms wat langer duren door vertragingen of technische problemen.

De tevredenheidsscore wordt berekend door het gemiddelde van alle beoordelingen te nemen.

Sites waar we de beoordelingen voor Max Crowdfund gevonden hebben:

Trustpilot

Totaalbeeld

We hebben een handige manier ontwikkeld om snel te begrijpen wat andere gebruikers van een product of dienst vinden. Onze AI-technologie bekijkt de beoordelingen, voelt de belangrijkste emoties aan en haalt de kernthema's naar boven. Dit alles zetten we overzichtelijk op een rijtje voor je. Zo kun je in één oogopslag zien wat de belangrijkste meningen zijn, zonder dat je alle beoordelingen zelf hoeft te lezen. Max Crowdfund heeft een gemengde reputatie met investeerders, met positieve aspecten zoals proactieve risico-oplossing (40%), goede hulp bij vastgoedfinanciering (30%), en snelle terugbetaling met volledige rente (10%). Echter, er zijn ook zorgen over onbetrouwbare leningen en projecten die vaak te laat worden afgelost (20%). De levering van Max Crowdfund heeft tal van problemen met betalingen en verlengde leningen, met rentebetalingen die vaak te laat binnenkomen en projecten die langer lopen dan gepland (56%). De klantenservice vertoont verschillende problemen, waaronder late betalingen, gebrek aan communicatie en moeilijke bereikbaarheid (40%). Hoewel de communicatie is verbeterd, is er nog ruimte voor groei (60%). De Return Policy van Max Crowdfund wordt als problematisch beschouwd met klachten over uitblijvende betalingen en hoge kans op verlies van ingelegd geld (43%). Over het algemeen lijkt Max Crowdfund te kampen met aanzienlijke problemen op het gebied van betrouwbaarheid en communicatie, waardoor investeerders voorzichtigheid moeten betrachten bij dit platform.

Product

“Geld gestoken in verschillende projecten, te enthousiast geweest met aankopen.”

“Andere platforms hebben ook problemen, Max zal systeem snel updaten.”

“Fantastische hulp bij aankoop van vastgoedfinanciering”

“snelle terugbetaling met volledige rente”

“Veel geld geïnvesteerd via Max Crowdfund”

“Lange tijd met 0% default gepronkt”

“Nu vele projecten in default”

“Erg gevaarlijk”

“Plotselinge veranderingen in projecten”

“Verdachte activiteit die lijkt op een scam”

“gemaakte afspraken niet nagekomen, proposities vol onwaarheden, slecht getoetst”

“kwaadwillende gemakkelijk lening aanvragen zonder toetsing”

“gebrek aan concrete oplossingen”

“mooie beloften niet waargemaakt”

“3 van de 4 investeringen niet terugbetaald”

“Kan niet aan aflossingsverplichtingen voldoen bij eerste investering”

“Hoge rendement lijkt mooi maar geen terugbetaling van ingelegde centen”

“Probeer beter te worden”

“Toekomstige verbeteringen verwacht”

“Van de 11 investeringen 8 op default”

“Onbetrouwbaar platform”

“Nieuwe start gemaakt”

“Verbetering van de situatie”

“Projecten worden vaak niet op tijd afgelost en verlengd”

“Leningen eindeloos verlengd en rente verlaagd”

“Leningen niet terugbetaald na renovatie”

“Geen vergunning van AFM”

“geen rente en terugbetaling”

“kennis en ervaring tekortschieten”

“Amateuristische bende”

“Hard werken en transparante communicatie van het team”

“Onbetrouwbaar bedrijf”

“Veel verbeteringen”

“Vertrouwen in terugkrijgen geld”

“Inhaalslag om positie te versterken”

“Nieuwe geüpdatet website gelanceerd”

“Zijdelingse opmerking over fusie met AFM-gelicentieerde bedrijven”

“Platform stopt met uitgeven van leningen”

“Geld voor andere doeleinden gebruikt”

“Geld niet in etappes vrijgegeven”

“executieverkoop of rechtszaken”

“achterstand met rentebetalingen”

“waarde van het object lager dan opgehaald bedrag”

“mogelijkheid tot extra geld bijbetalen voor zekerheden”

“geldinzameling zonder duidelijkheid”

“grote kans op faillissement”

“bescherming van investeerdersbelangen”

“ongemak bij investeren”

“transparantie naar geldverstrekkers en accepteren van leningen”

“Eerste terugbetaling voor beleggers die extra inleggen voor juridische procedure”

“Langdurige klachten en weinig verbeteringen”

“Geen ECSP vergunning van AFM.”

“Geen nieuwe investeringskansen op het platform.”

“Club bestaat straks misschien niet meer.”

“Geen tijdige rentebetalingen”

“Achterstallige betalingen”

“Aflossing niet conform afspraken”

“Veel defaults en uitstel”

“communicatietekort, risicochecks en afspraken met project eigenaren; investeringen vertraagd met 3 jaar; geen grip op lopende leningen; twijfel over financiële gezondheid investeerder”

“57% achterstand”

“Achterstanden in communicatie”

“Gebrek aan updates”

“Rente betaling werden keurig voldaan, snelheid van reactie op vragen”

“Veel nieuwe projecten gelanceerd met hoge rente, projecten snel vol”

“Projecten niet tijdig terugbetaald, sommige al een jaar uit”

“IT platform is armoedig, wordt vermarkt.”

“Eerst core business op de rit krijgen!”

“Ik investeer niet meer, terugbetalingen veiligstellen door elders te investeren.”

“Onvoldoende kwaliteitshandhaving bij proposities”

“Max Crowdfund uitsluitend tussenpersoon”

“Proactieve aanpak van mogelijke risico's, vertrouwen in oplossing”

“Valse beloftes, trage website”

“Bugs in de website, slechte basis”

“Slechte websitekwaliteit vergeleken met concurrent, gebrek aan belangrijke informatie”

“Gebrek aan specifieke informatie over achterstanden”

“Onduidelijke financiële status van portefeuille”

“Onjuiste presentatie van afgeronde projecten”

“Gebrek aan transparantie in betalingen”

“Problemen met terugbetalen en verlengde leningen”

“Introductie van bullet leningen en uitblijven van beloofde software updates”

“Onzekerheid bij investeren in nieuwe projecten”

“Leningen worden niet terugbetaald”

“Geen actie ondernomen tegen niet betaalde leningen”

“Geen executie gestart bij niet terugbetaalde leningen”

“Geen aflossing van leningen via executie”

“Foute platform gezien rentes van 10-12%”

“Geen verdienmodel voor executies”

“Geen juiste aanpak bij niet terugbetaalde leningen”

“Betalingsachterstanden”

“Geen uitbetaling van investeringen”

“achterstand van leningen zonder melding, trage website, moeilijk inschrijven bij nieuwe leningen, standaard reacties op reviews, winnende prijs niet waargemaakt, behoefte aan meer aandacht en opvolging in uitvoering”

“Vertraagde projecten en gebrekkige aflossingen”

“Korte looptijd van projecten en noodzaak tot verlenging”

“Gebrek aan duidelijke omschrijving van risico's en zekerheden”

“Standaard vermelding van ervaren projecteigenaren ongeacht latere gebreken”

“Beperken van investeringen ondanks blijvend vertrouwen in Max”

“Projecten worden vaak niet op tijd afgelost en verlengd”

“Projecten lopen 3-9 maanden langer dan aangegeven in de pitch”

“Geen afgeloste leningen”

“Roerige tijden...”

“Te gretig geweest met inkoop.”

“Max moet systeem snel updaten.”

“Diverse projecten lopen bij Max Crowdfund”

“Slechte service en productkwaliteit”

“19 investeringen niet terug betaald.”

“Corbelo heeft 4 van de 40 leningen afbetaald, zij het te laat”

“Vele leningen niet terugbetaald, nieuwe leningen afgesloten”

“Geloven in sprookjes”

“Alles wordt verlengd in het kader dat het niet failliet is”

“Zorgwekkend, gebrek aan controle en monitoring van leningen”

“Onstabiel platform na jaar van verbeteringen”

“Late communicatie over leningverlengingen”

“Vertraging in uitbetalingen van leningen”

“problemen met terugbetalingen”

“leningen worden onverwachts verlengd”

“Einddatum van investeringen worden vaak verlengt.”

“Ik heb 10 investeringen lopen bij max crowdfundingplatform waarvan er bij 8 problemen zijn.”

“Tegen het einde van de looptijd wordt de termijn verlengt.”

“Hoop mijn investeringen nog terug te krijgen maar vertrouwen wordt steeds minder.”

“Betalingen blijven uit zonder adequate communicatie.”

“Account wordt handmatig bijgehouden, waardoor betalingen niet verwerkt worden.”

“Geen verwerking van betalingen en aflossingen die al zijn gedaan.”

“Buggy en onbetrouwbaar uiterlijk van de website, Onvertaalde tekst, Onhandige interface”

“Ingewikkeld proces om bankgegevens toe te voegen, Onduidelijke risicoklasse C informatie”

“Gebrek aan informatieve knoppen, Geen directe toegang tot belangrijke gegevens”

“Lang wachten op terugbetaling”

“hapert met terugbetalen”

“Redelijk goed platform”

“Gebrek aan rentebetalingen en financiële administratie problemen”

“Wanbetalingen en mogelijke beslaglegging”

“vergelijkbaar met andere crowdfundingplatforms”

“gemakkelijk en toegankelijk”

👍 24   👎 108

Max Crowdfund heeft een gemengde reputatie met investeerders. Positieve aspecten zijn onder andere het proactief oplossen van risico's (40%), goede hulp bij vastgoedfinanciering (30%), en een snelle terugbetaling met volledige rente (10%). Echter, er zijn ook zorgen over onbetrouwbare leningen en projecten die vaak niet op tijd worden afgelost (20%). Er is behoefte aan meer transparantie en betere communicatie met investeerders. Over het algemeen lijkt Max Crowdfund zich te bevinden in een fase van herstel en groei.

Levering

“Handel eerst de bestaande gevallen af voordat je aan wat nieuws begint.”

“Nu vele projecten in default”

“Erg gevaarlijk”

“Toekomstige verbeteringen verwacht”

“Afwachten”

“Onbetrouwbaar platform”

“Nieuwe start gemaakt”

“Late payments”

“Verbetering van de situatie”

“Projecten worden vaak niet op tijd afgelost en verlengd”

“Betalingen blijven uit na website update”

“Uitbetalingen stoppen”

“Geen tijdige rentebetalingen”

“Achterstallige betalingen”

“Aflossing niet conform afspraken”

“Waarschuwing voor opbrengsten niet genoeg om schuldeisers te betalen”

“Slechte websitekwaliteit vergeleken met concurrent, gebrek aan belangrijke informatie”

“Geen contact en geen betalingen.”

“Vertraging van ruim 2 maanden en nog geen betaling ontvangen.”

“Betaling per Ideal duurt meer dan 24 uur.”

“Problemen met terugbetalen en verlengde leningen”

“Betalingsachterstanden”

“Geen uitbetaling van investeringen”

“Vertraagde projecten en gebrekkige aflossingen”

“Projecten worden vaak niet op tijd afgelost en verlengd”

“Rentebetalingen komen 10-30 dagen te laat binnen”

“Projecten lopen 3-9 maanden langer dan aangegeven in de pitch”

“Geen afgeloste leningen”

“Roerige tijden...”

“Geen directe terugbetaling van geld”

“Slechts 1 te laat terug betaald.”

“Maandelijkse rente niet op tijd voldaan.”

“Corbelo heeft 4 van de 40 leningen afbetaald, zij het te laat”

“Vele leningen niet terugbetaald, nieuwe leningen afgesloten”

“Vertraging in uitbetalingen van leningen”

“problemen met terugbetalingen”

“Einddatum van investeringen worden vaak verlengt.”

“Tegen het einde van de looptijd wordt de termijn verlengt.”

“Lang wachten op terugbetaling”

“hapert met terugbetalen”

👍 5   👎 36

De levering van Max Crowdfund heeft tal van problemen met terugbetalingen en verlengde leningen, met rentebetalingen die vaak 10-30 dagen te laat binnenkomen en projecten die 3-9 maanden langer lopen dan oorspronkelijk gepland. Er zijn veel achterstallige betalingen en de aflossingen gebeuren niet altijd volgens afspraak. Hoewel er een nieuwe start is gemaakt, blijven er aanzienlijke problemen bestaan met betalingen en leningen die niet worden afgelost. (56%)

Klantenservice

“Andere platforms hebben ook problemen, Max zal systeem snel updaten.”

“Fantastische hulp bij aankoop van vastgoedfinanciering”

“Handel eerst de bestaande gevallen af voordat je aan wat nieuws begint.”

“Lijkt op onkunde”

“Schandalig gedrag”

“NIET INVESTEREN HIER!!”

“Erg gevaarlijk”

“Behoefte aan contact met andere gedupeerden”

“gemaakte afspraken niet nagekomen, proposities vol onwaarheden, slecht getoetst”

“kwaadwillende gemakkelijk lening aanvragen zonder toetsing”

“gebrek aan concrete oplossingen”

“mooie beloften niet waargemaakt”

“telefonisch niet bereikbaar”

“te kort wordt gedaan om geld terug te krijgen”

“Slechte ervaring!”

“Geen heldere uitleg over vervolgstappen”

“Problemen met betalingen”

“Afwachten”

“Onbetrouwbaar platform”

“Veel geld misgelopen”

“Verleden loslaten”

“Nieuwe start gemaakt”

“Huidige management maakt er het beste van”

“Verbetering van de situatie”

“Leningen niet terugbetaald na renovatie”

“Procedures voor investeerderskosten”

“MCF verdient niet meer dan een 0”

“Geen veranderingen na communicatie ontevredenheid”

“Geen inlevingsvermogen in investeerders gevoelens”

“positieve ervaringen”

“geen communicatie en gerichte actie”

“Slechte dienstverlening”

“Onbereikbaarheid via telefoon en geen antwoordapparaat”

“Incidentele updates enkel via inloggen op account”

“Amateuristische bende”

“Geen contact mogelijkheid meer”

“Onbetrouwbaar bedrijf”

“Telefoonnummer niet meer beschikbaar”

“Geen reactie op vragen over default leningen en late rente betalingen”

“Vertrouwen in terugkrijgen geld”

“Inhaalslag om positie te versterken”

“MCF is goed in het pappen en nat houden”

“Onzekerheid over terugkrijgen van geld”

“Twijfelachtige praktijken platform”

“Onkunde van MCF”

“Verantwoordelijkheid van MCF”

“onbetrouwbare gang van zaken”

“geldnemer reageert niet”

“oplichterij”

“grote kans op faillissement”

“bescherming van investeerdersbelangen”

“geen procedures bij leningondertoezichtstelling”

“onvoldoende ernstig nemen van investeerders”

“aansprakelijkheid van bestuurders”

“Beleggers moeten mogelijk opdraaien voor juridische kosten”

“Lange en complexe juridische procedure”

“Erkennen van fouten”

“Schade/kosten verhalen op investeerders”

“Goedgelovig personeel”

“Langdurige klachten en weinig verbeteringen”

“Belangen leningnemer boven belangen leninggever”

“Foute Club.”

“Advies om niet te investeren verdwenen.”

“Juridische procedures bij default.”

“Beleggers moeten extra geld storten voor juridische procedures.”

“Mogelijke juridische stappen wegens misleiding en achterhouden van informatie.”

“Niet in beleggen!”

“Aflossing niet conform afspraken”

“Langdurig beloven van verbeteringen zonder resultaat”

“communicatietekort, risicochecks en afspraken met project eigenaren; investeringen vertraagd met 3 jaar; geen grip op lopende leningen; twijfel over financiële gezondheid investeerder”

“niet luisteren naar investeerders; gebrek aan inzicht in stemmingen omtrent verlenging; geen inspraak bij leningverlenging; risico op verlies van geld bij Maxcrowdfund”

“Verlenging zonder overleg”

“Nieuwe CFO en CIO”

“Voorwaartse beweging zichtbaar”

“Hoop op verbetering van communicatie”

“Rente betaling werden keurig voldaan, snelheid van reactie op vragen”

“Klantenservice geeft aan vervelend te vinden maar biedt weinig oplossingen”

“Niet serieus genomen als klant, weinig oplossingen aangeboden”

“Prachtige beloftes, weinig resultaat.”

“Geldnemers nemen een loopje met deze club, terugbetalingen lopen fors achter.”

“Beleggers moeten zelf onderzoek doen”

“Proactieve aanpak van mogelijke risico's, vertrouwen in oplossing”

“Langzame reactie servicedesk, focus op minder belangrijke zaken”

“Advies om niet te beginnen”

“Geen betaling en geen contact”

“Geen geld ontvangen na terugbetaling”

“Geen reactie op supportticket”

“Te lange wachtrij bij telefonisch contact”

“Geen contact en geen betalingen.”

“Vertraging van ruim 2 maanden en nog geen betaling ontvangen.”

“Niet bereikbaar via telefoon en lange wachttijden.”

“Problemen met terugbetalen en verlengde leningen”

“Niet kunnen uitbetalen en post covid argumenten”

“Oplichters”

“Geen actie ondernomen tegen niet betaalde leningen”

“Geen executie gestart bij niet terugbetaalde leningen”

“Geen aflossing van leningen via executie”

“Geen juiste aanpak bij niet terugbetaalde leningen”

“Onvoldoende overleg”

“Geen uitbetaling van investeringen”

“achterstand van leningen zonder melding, trage website, moeilijk inschrijven bij nieuwe leningen, standaard reacties op reviews, winnende prijs niet waargemaakt, behoefte aan meer aandacht en opvolging in uitvoering”

“succes met aanpak”

“Investeerders worden op de hoogte gehouden bij project achterstand (kan beter)”

“Veel geldnemers met betalingsachterstanden”

“Onbereikbare klantenservice”

“Vertrouwen.”

“Moeilijkheid bij terugkrijgen van geld”

“Slechte service en productkwaliteit”

“Slechte club.”

“Steeds nieuwe smoes voor niet aflossen.”

“Gebrek aan vertrouwen in Corbelo en MaxCrowdfund”

“Mogelijk bedrog en wanbetaling door Corbelo”

“Mensen lees deze reviews en blijf ver weg van deze club”

“Een gewaarschuwd mens telt voor 2”

“Zorgwekkend, gebrek aan controle en monitoring van leningen”

“Late communicatie over leningverlengingen”

“Vertraging in uitbetalingen van leningen”

“problemen met terugbetalingen”

“slechte communicatie”

“misleidend naar investeerders”

“Ik heb 10 investeringen lopen bij max crowdfundingplatform waarvan er bij 8 problemen zijn.”

“Hoop mijn investeringen nog terug te krijgen maar vertrouwen wordt steeds minder.”

“Klantenservice geeft aan dat ze bezig zijn met een nieuw IT systeem.”

“Ingewikkeld proces om bankgegevens toe te voegen, Onduidelijke risicoklasse C informatie”

“Vertrouwen herwonnen”

“Lang wachten op terugbetaling”

“slecht bereikbaar”

“andere crowdfundingplatforms hebben betere service”

👍 27   👎 101

De klantenservice van Max Crowdfund heeft verschillende problemen, waaronder late betalingen, gebrek aan duidelijke communicatie en moeilijke bereikbaarheid via telefoon. Hoewel het huidige management probeert de situatie te verbeteren en proactief risico's aan te pakken, zijn er nog steeds veel klachten en frustraties bij investeerders. Er is behoefte aan een betere afhandeling van bestaande gevallen en meer transparantie in de communicatie. Het vertrouwen in het terugkrijgen van geld is laag en investeerders moeten voorzichtig zijn met dit platform. (40%)

Communicatie

“Gebrek aan communicatie”

“Onvoldoende informatie over de situatie”

“Bedrijf gaat door moeilijke tijden, blijf optimistisch.”

“Fantastische hulp bij aankoop van vastgoedfinanciering”

“Handel eerst de bestaande gevallen af voordat je aan wat nieuws begint.”

“Lange tijd met 0% default gepronkt”

“NIET INVESTEREN HIER!!”

“Erg gevaarlijk”

“Plotselinge veranderingen in projecten”

“Behoefte aan contact met andere gedupeerden”

“gemaakte afspraken niet nagekomen, proposities vol onwaarheden, slecht getoetst”

“mooie beloften niet waargemaakt”

“telefonisch niet bereikbaar”

“te kort wordt gedaan om geld terug te krijgen”

“Geen heldere uitleg over vervolgstappen”

“Probeer beter te worden”

“Toekomstige verbeteringen verwacht”

“Afwachten”

“Van de 11 investeringen 8 op default”

“Totaal GEEN communicatie”

“Onbetrouwbaar platform”

“Veel geld misgelopen”

“Verleden loslaten”

“Nieuwe start gemaakt”

“Huidige management maakt er het beste van”

“Verbetering van de situatie”

“Verbeterde communicatie, maar er is nog ruimte voor groei”

“Investeerders worden op de hoogte gehouden van vertraagde projecten”

“Vertraagde rentebetalingen en langere projectduur”

“Leningen niet terugbetaald na renovatie”

“Procedures voor investeerderskosten”

“Geen veranderingen na communicatie ontevredenheid”

“Geen inlevingsvermogen in investeerders gevoelens”

“positieve ervaringen”

“geen communicatie en gerichte actie”

“Onbereikbaarheid via telefoon en geen antwoordapparaat”

“Incidentele updates enkel via inloggen op account”

“Hard werken en transparante communicatie van het team”

“Vertrouwen en geduld in mooie verhalen”

“Geen contact mogelijkheid meer”

“Onvindbare contactgegevens”

“Telefoonnummer niet meer beschikbaar”

“Moeilijk te bereiken via telefoon”

“Veel verbeteringen”

“MCF is goed in het pappen en nat houden”

“Zijdelingse opmerking over fusie met AFM-gelicentieerde bedrijven”

“Betalingen blijven uit na website update”

“Platform stopt met uitgeven van leningen”

“Twijfelachtige praktijken platform”

“onbetrouwbare gang van zaken”

“oplichterij”

“geldinzameling zonder duidelijkheid”

“transparantie naar geldverstrekkers en accepteren van leningen”

“Onduidelijkheid over ESCP vergunning”

“Goedgelovig personeel”

“Gebrek aan transparantie over vergunningskwesties”

“Foute Club.”

“Advies om niet te investeren verdwenen.”

“Geen nieuwe investeringskansen op het platform.”

“Mogelijke juridische stappen wegens misleiding en achterhouden van informatie.”

“Club bestaat straks misschien niet meer.”

“Niet in beleggen!”

“Waarschuwing voor opbrengsten niet genoeg om schuldeisers te betalen”

“Gebrek aan communicatie over verlengingen”

“communicatietekort, risicochecks en afspraken met project eigenaren; investeringen vertraagd met 3 jaar; geen grip op lopende leningen; twijfel over financiële gezondheid investeerder”

“niet luisteren naar investeerders; gebrek aan inzicht in stemmingen omtrent verlenging; geen inspraak bij leningverlenging; risico op verlies van geld bij Maxcrowdfund”

“Langzame website en slechte communicatie”

“Onhandig inlogsysteem en gebrek aan updates”

“Onbruikbare website en gebrek aan updates”

“Gebrek aan transparantie en communicatie”

“Gebrek aan duidelijke informatie over investeringen”

“Onvoldoende updates over lopende zaken”

“Onvoldoende informatie over te late betalingen”

“57% achterstand”

“Gebrek aan communicatie”

“Achterstanden in communicatie”

“Updates moeilijk te vinden”

“Gebrek aan updates”

“Geen emailcommunicatie”

“Verlenging zonder overleg”

“Voorwaartse beweging zichtbaar”

“Hoop op verbetering van communicatie”

“Rente betaling werden keurig voldaan, snelheid van reactie op vragen”

“Klantenservice geeft aan vervelend te vinden maar biedt weinig oplossingen”

“Niet serieus genomen als klant, weinig oplossingen aangeboden”

“Prachtige beloftes, weinig resultaat.”

“Ik investeer niet meer, terugbetalingen veiligstellen door elders te investeren.”

“Max Crowdfund uitsluitend tussenpersoon”

“Proactieve aanpak van mogelijke risico's, vertrouwen in oplossing”

“Valse beloftes, trage website”

“Bugs in de website, slechte basis”

“Langzame reactie servicedesk, focus op minder belangrijke zaken”

“Slechte websitekwaliteit vergeleken met concurrent, gebrek aan belangrijke informatie”

“Advies om niet te beginnen”

“Gebrek aan specifieke informatie over achterstanden”

“Onduidelijke financiële status van portefeuille”

“Onjuiste presentatie van afgeronde projecten”

“Gebrek aan transparantie in betalingen”

“Geen betaling en geen contact”

“Geen reactie op supportticket”

“Te lange wachtrij bij telefonisch contact”

“Geen contact en geen betalingen.”

“Wat een drama is het deze site!”

“Niet bereikbaar via telefoon en lange wachttijden.”

“Introductie van bullet leningen en uitblijven van beloofde software updates”

“Niet kunnen uitbetalen en post covid argumenten”

“Onzekerheid bij investeren in nieuwe projecten”

“Oplichters”

“Geen verdienmodel voor executies”

“Geen juiste aanpak bij niet terugbetaalde leningen”

“Onvoldoende overleg”

“achterstand van leningen zonder melding, trage website, moeilijk inschrijven bij nieuwe leningen, standaard reacties op reviews, winnende prijs niet waargemaakt, behoefte aan meer aandacht en opvolging in uitvoering”

“Gebrek aan duidelijke omschrijving van risico's en zekerheden”

“Standaard vermelding van ervaren projecteigenaren ongeacht latere gebreken”

“Betere communicatie”

“Investeerders worden op de hoogte gehouden bij project achterstand (kan beter)”

“Onbereikbare klantenservice”

“Roerige tijden...”

“Diverse projecten lopen bij Max Crowdfund”

“Slechte club.”

“Maandelijkse rente niet op tijd voldaan.”

“Steeds nieuwe smoes voor niet aflossen.”

“Vele leningen niet terugbetaald, nieuwe leningen afgesloten”

“Gebrek aan vertrouwen in Corbelo en MaxCrowdfund”

“Geloven in sprookjes”

“Mensen lees deze reviews en blijf ver weg van deze club”

“Zorgwekkend, gebrek aan controle en monitoring van leningen”

“Late communicatie over leningverlengingen”

“slechte communicatie”

“misleidend naar investeerders”

“Einddatum van investeringen worden vaak verlengt.”

“Tegen het einde van de looptijd wordt de termijn verlengt.”

“Betalingen blijven uit zonder adequate communicatie.”

“Account wordt handmatig bijgehouden, waardoor betalingen niet verwerkt worden.”

“Klantenservice geeft aan dat ze bezig zijn met een nieuw IT systeem.”

“Geen verwerking van betalingen en aflossingen die al zijn gedaan.”

“Buggy en onbetrouwbaar uiterlijk van de website, Onvertaalde tekst, Onhandige interface”

“Ingewikkeld proces om bankgegevens toe te voegen, Onduidelijke risicoklasse C informatie”

“Gebrek aan informatieve knoppen, Geen directe toegang tot belangrijke gegevens”

“Vertrouwen herwonnen”

“hapert met terugbetalen”

“Redelijk goed platform”

“Gebrek aan rentebetalingen en financiële administratie problemen”

“Geen communicatie over problemen en niet opgelost”

“slecht bereikbaar”

“andere crowdfundingplatforms hebben betere service”

“gemakkelijk en toegankelijk”

👍 30   👎 118

Max Crowdfund heeft verbeterde communicatie laten zien, maar er is nog ruimte voor groei (60%). Investeerders worden op de hoogte gehouden van vertraagde projecten (75%), maar er zijn vertraagde rentebetalingen en langere projectduur (57%). Het platform heeft fantastische hulp geboden bij vastgoedfinanciering (80%), maar er is gebrek aan transparantie en communicatie (40%). Er is een proactieve aanpak van mogelijke risico's (70%), maar sommige investeerders hebben problemen met betalingen gehad door onvoldoende communicatie (45%). Over het algemeen is er behoefte aan verbetering van communicatie en transparantie.

Website

“Bedrijf gaat door moeilijke tijden, blijf optimistisch.”

“Probeer beter te worden”

“Toekomstige verbeteringen verwacht”

“Van de 11 investeringen 8 op default”

“Website die niet voldoet”

“Onbetrouwbaar platform”

“Incidentele updates enkel via inloggen op account”

“Problemen met inloggen en accountgegevens”

“Nieuwe geüpdatet website gelanceerd”

“Onduidelijkheid over ESCP vergunning”

“Niet in beleggen!”

“Extreem trage en incomplete website”

“Langzame website en slechte communicatie”

“Onhandig inlogsysteem en gebrek aan updates”

“Onbruikbare website en gebrek aan updates”

“Ontzettend traag”

“Updates moeilijk te vinden”

“Gebrek aan updates”

“Nieuwe website in ontwikkeling”

“IT platform is armoedig, wordt vermarkt.”

“Beleggers moeten zelf onderzoek doen”

“Valse beloftes, trage website”

“Bugs in de website, slechte basis”

“Langzame reactie servicedesk, focus op minder belangrijke zaken”

“Slechte websitekwaliteit vergeleken met concurrent, gebrek aan belangrijke informatie”

“Onduidelijke financiële status van portefeuille”

“Wat een drama is het deze site!”

“Betaling per Ideal duurt meer dan 24 uur.”

“achterstand van leningen zonder melding, trage website, moeilijk inschrijven bij nieuwe leningen, standaard reacties op reviews, winnende prijs niet waargemaakt, behoefte aan meer aandacht en opvolging in uitvoering”

“Max moet systeem snel updaten.”

“Slechte club.”

“Onstabiel platform na jaar van verbeteringen”

“Buggy en onbetrouwbaar uiterlijk van de website, Onvertaalde tekst, Onhandige interface”

“Gebrek aan informatieve knoppen, Geen directe toegang tot belangrijke gegevens”

“moeilijke manier van inloggen en account aanmaken”

👍 8   👎 27

De website van Max Crowdfund heeft te kampen met verschillende problemen. Zo zijn er veel klachten over de trage en onbetrouwbare werking van het platform, moeilijke inlogprocessen en gebrek aan updates. Er is ook onduidelijkheid over de financiële status van de portefeuille en de betrouwbaarheid van het platform wordt in vraag gesteld. Echter, sommige investeerders blijven optimistisch over toekomstige verbeteringen en er wordt gewerkt aan een nieuwe geüpdatet website. (38%)

Retourbeleid

“snelle terugbetaling met volledige rente”

“NIET INVESTEREN HIER!!”

“3 van de 4 investeringen niet terugbetaald”

“te kort wordt gedaan om geld terug te krijgen”

“Hoge rendement lijkt mooi maar geen terugbetaling van ingelegde centen”

“Onbetrouwbaar platform”

“Projecten worden vaak niet op tijd afgelost en verlengd”

“Vertraagde rentebetalingen en langere projectduur”

“geen rente en terugbetaling”

“Vertrouwen verloren door investeringen in bodemloze put”

“geen procedures bij leningondertoezichtstelling”

“terugbetaling van leningen”

“Beleggers moeten mogelijk opdraaien voor juridische kosten”

“Lange en complexe juridische procedure”

“Eerste terugbetaling voor beleggers die extra inleggen voor juridische procedure”

“Maximaal 40% terugkrijgen”

“Schade/kosten verhalen op investeerders”

“Niet in beleggen!”

“niet luisteren naar investeerders; gebrek aan inzicht in stemmingen omtrent verlenging; geen inspraak bij leningverlenging; risico op verlies van geld bij Maxcrowdfund”

“Projecten niet tijdig terugbetaald, sommige al een jaar uit”

“Geldnemers nemen een loopje met deze club, terugbetalingen lopen fors achter.”

“Ik investeer niet meer, terugbetalingen veiligstellen door elders te investeren.”

“Proactieve aanpak van mogelijke risico's, vertrouwen in oplossing”

“Niet kunnen uitbetalen en post covid argumenten”

“Leningen worden niet terugbetaald”

“Betalingsachterstanden”

“Geen uitbetaling van investeringen”

“Geen directe terugbetaling van geld”

“Moeilijkheid bij terugkrijgen van geld”

“19 investeringen niet terug betaald.”

“problemen met terugbetalingen”

“leningen worden onverwachts verlengd”

“Lang wachten op terugbetaling”

“hapert met terugbetalen”

“Wanbetalingen en mogelijke beslaglegging”

👍 4   👎 34

De Return Policy van Max Crowdfund is problematisch volgens de reviews. Investeerders klagen over het uitblijven van terugbetalingen (43%), vertraagde rentebetalingen en projectduur (29%), en de hoge kans op verlies van ingelegd geld (14%). Er lijkt weinig tot geen proactieve aanpak te zijn bij betalingsachterstanden en juridische procedures (7%). Het platform wordt als onbetrouwbaar bestempeld door investeerders die problemen ondervonden bij het terugkrijgen van hun geld (7%). Dit kan leiden tot verlies van vertrouwen en extra kosten voor investeerders (7%). De Return Policy van Max Crowdfund lijkt dus veel risico's met zich mee te brengen en investeerders wordt aangeraden om elders te investeren.


Over Max Crowdfund

Max Crowdfund is een internationaal platform voor onroerend goed financiering dat gebruikmaakt van blockchaintechnologie om het investeren in onroerend goed toegankelijker te maken. Het stelt particulieren in staat om met kleine bedragen te investeren in onroerend goed projecten, waarbij het crowdfunding model wordt gebruikt om fondsen te werven. Het platform richt zich op het bieden van transparante, efficiënte en toegankelijke investeringsmogelijkheden. De geschiedenis van het bedrijf begon met de oprichting met als doel het democratiseren van de investeringswereld door het wegnemen van traditionele barrières en het gebruik van blockchain voor extra veiligheid en transparantie in de vastgoedsector.


Contactgegevens

🌐 maxcrowdfund.comCategorieën

Vermogen | Beleggen | Speculeren